Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen/transacties die door degooischerijwielhandel.nl  in opdracht van haar klant worden gedaan/uitgevoerd.

2. degooischerijwielhandel.nl  behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten. De klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding door veranderingen die plaatsvinden op de website en in de algemene voorwaarden.


Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Algemeen
Artikel   4 – Gegarandeerde prijs
Artikel   5 – Gratis thuisbezorgd
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Levering
Artikel   8 – Verzending
Artikel   9 – Retourneren
Artikel 10 – Privacy
Artikel 11 – Garantievoorwaarden
Artikel 12 – Afbeeldingen


Artikel 1 – Definities 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbied.
Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Pejedori. H.D.C.-Utr.e.o.

Distributie, post, afhaal en bezoek adres:
2e Loswal 9H
1216 BC te Hilversum.

Telefoonnummer: 06-53592939
E-mailadres: info@degooischerijwielhandel.nl  
Kvk -nummer: 40476298  (Datum vestiging 01-02-1919)

Rekeninghouder: Pejedori. H.D.C.-Utr.e.o.
Bankrekening: NL47 RABO 0146 2431 02
Bank: Rabobank.
Plaats: Hilversum.

Artikel 3 – Algemeen 

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden van degooischerijwielhandel.nl  akkoord gaat. degooischerijwielhandel.nl  behoudt zich het recht de levering, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 4 – Gegarandeerde prijs 

 degooischerijwielhandel.nl garandeert dat de prijs vermeld bij het artikel op de dag van bestelling en vermeld op de aankoopnota niet wordt verhoogd. Voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief  B.T.W.

Artikel 5 – Gratis thuisbezorgd 

Waarom geen gratis verzending?
Dit is heel eenvoudig: de kosten die gemaakt worden voor het verzenden (PostNL –  DPD, ENZ verstuurt helaas niet gratis), moeten op de een of andere manier betaald worden. De meeste webwinkels berekenen deze kosten door als een soort opslag in de verkoopprijs van de producten. We kunnen onze producten best allemaal net iets duurder maken en daarmee doen alsof we geen verzendkosten rekenen – zoals meestal gebeurt bij andere webwinkels.

Dit vinden wij echter oneerlijk omdat op deze manier de klanten die meerdere artikelen bestellen dus gestraft worden doordat er aan hen dus eigenlijk dubbele verzendkosten worden berekend.

De webwinkels die dus geen verzendkosten rekenen, verdienen dus zonder dat u het door heeft op de ‘geen verzendkosten’………
Wij houden de kosten liever open en eerlijk!

Artikel 6 – Betaling i.s.m. Mollie! 

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail. Betalingen binnen Nederland kunnen geschieden door:

1. iDEAL (Nederland)

iDEAL is een veilige vorm van internet bankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internet bankiersite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangt de klant automatisch een bestelbevestiging. Voor betalingen met iDEAL worden géén extra kosten berekend. Is alleen mogelijk voor levering in Nederland.

2. Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt tien dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door degooischerijwielhandel.nl is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande, of op de aangegeven datum automatisch naar de klant verstuurd. Bij de overschrijving moet altijd het bestelnummer worden vermeld. Hierdoor kan de betaling door degooischerijwielhandel.nl snel en makkelijk aan het klantnummer worden gekoppeld. Overschrijvingen kunnen 2 tot 3 werkdagen in beslag nemen houd hier rekening mee. Maak het bedrag over op onderstaande rekening:

Nederland

Rekeninghouder: Pejedori. H.D.C.-Utr.e.o. ( H/O degooischerijwielhandel.nl )

Bankrekening: NL47 RABO 0146 2431 02
Bank: Rabobank
Plaats: Hilversum

3. Onder rembours, Is niet mogelijk!

Artikel 7 – Levering 

degooischerijwielhandel.nl heeft niet alle op de site aangeboden artikelen op voorraad en streeft toch naar een levertijd van 1 werkdag. Bestelt u voor 06:00 uur dan heeft u vermoedelijk, het product de volgend werkdag in huis, m.u.v. feestdagen (en weekenden).

De levertijd kan niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Vul uw adresgegevens correct in. Wanneer de adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is degooischerijwielhandel.nl  niet aansprakelijk.

Wanneer u de bestelling niet meer wilt ontvangen wordt uw bestelling gecrediteerd met inhouding van de retourkosten. Wanneer u de bestelling alsnog wilt ontvangen wordt deze na betaling van de extra gemaakte verzendkosten opnieuw aan een door u opgegeven adres toegezonden. De afleveringstijden van de producten vinden plaats op werkdagen van 7:30 tot 19:00 uur.

Indien niemand aanwezig bij aflevering, dan nemen wij telefonisch contact op met de klant om de mogelijkheden te bekijken. Een mogelijkheid kan zijn, plaatsing van de bestelling voor de deur van de klant of bij een buur. Echter betreffende de aansprakelijkheid word deze op moment van plaatsing overgedragen aan de klant. Dit betekent dat bij diefstal/beschadiging de klant aansprakelijk is.

Artikel 8 – Verzending 

Wij doen er alles aan om een onbeschadigd product te leveren. degooischerijwielhandel.nl raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken dezelfde dag nog telefonisch bij ons te melden. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@degooischerijwielhandel.nl

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt degooischerijwielhandel.nl  de wijze van verzending. In geval degooischerijwielhandel.nl  de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van degooischerijwielhandel.nl . De verzender draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Normaliter worden bestellingen tot 100 kg verzonden met bijvoorbeeld DPD of PostNL. Bestellingen vanaf 100 kg worden verzonden met een vaste transporteur. degooischerijwielhandel.nl  behoudt het recht om te wijzigen van transporteur. Het afleveradres moet goed bereikbaar zijn voor een vrachtwagen.

Artikel 9 – Retourneren 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking ongebruikt en onbeschadigd/Ongeopend word teruggezonden. Waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 14 dagen.


Artikel 10 – Privacy 

Persoonlijke gegevens worden bewaard in het systeem van degooischerijwielhandel.nl echter zullen uw gegevens niet door derden worden gebruikt. Tevens kunnen wij u op de hoogte houden van aanbiedingen, nieuwe producten en andere informatie. U kunt uzelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief kan maximaal 2 maal per maand worden verzonden.


Artikel 11 – Garantievoorwaarden 

degooischerijwielhandel.nl garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van degooischerijwielhandel.nl  , consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen in de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan telefonisch op de leveringsdag melding word gemaakt. De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, voor kosten van degooischerijwielhandel.nl en worden door onze transporteur kosteloos opgehaald en vervangen.

U dient artikelen die worden teruggezonden te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht aan:

Pejedori. H.D.C.-Utr.e.o.
H/O degooischerijwielhandel.nl 
T.a.v. Retouren
2e Loswal 9H

1216 BC te Hilversum

Artikel 12 – Afbeeldingen 

Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. degooischerijwielhandel.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid.

Klik hier om deze algemene voorwaarden te downloaden.